Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2023 roku, w ramach obchodów Święta Niepodległości, nasza Szkoła zorganizowała uroczystości mające na celu uczczenie ważnego wydarzenia w historii Polski.

Początek apelu stanowiło serdeczne powitanie uczestników przez Panią Dyrektor, po którym wszyscy zgromadzeni wspólnie wzięli udział w uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego. To symboliczne działanie miało na celu podkreślenie jedności oraz szacunku dla wartości narodowych.

Następnie uczniowie i nauczyciele obejrzeli interesujący spektakl przygotowany przez utalentowane grono uczniów z Koła Teatralnego pod przewodnictwem Pani Jolanty Hakiel. Ich przedstawienie stanowiło symboliczny hołd dla bohaterów narodowych oraz refleksję nad dążeniem do niepodległości.

Oprawą muzyczną uroczystości zarządzał Piotr Weglarz, odpowiedzialny za atmosferę podczas wydarzenia.