Samorząd Uczniowski

Konkurs prezentacji wyborczych w ramach projektu „Uczeń-Obywatel”

Nasza szkoła już od kliku lat bierze udział miejskim projekcie Uczeń-Obywatel. Głównym punktem programu jest konkurs prezentacji wyborczych, podczas którego uczestnicy wybierają swojego prezydenta spośród kandydatów z różnych szkół. W tym roku konkurs ten odbył w wyjątkowym momencie, bo 19 kwietnia, czyli niemal w przeddzień prawdziwych wyborów na urząd prezydenta Krakowa.

Kandydatem z naszej szkoły był Dawid Dziubka z klasy VIIa, który przygotował swój program wyborczy i przedstawił go przed szerokim audytorium w historycznej Sali Obrad Rady Miasta. Dawid bardzo dobrze poradził sobie z  publicznym wystąpieniem i odpowiedziami na niełatwe pytania wyborców. Następnie uczniowie przystąpili do głosowania, w którym każda z 9 uczestniczących szkół miała do rozdysponowania po 5 punktów. Naszemu kandydatowi punkty przyznały trzy szkoły, co nie wystarczyło do wygrania wyborów.

Spotkanie było dla uczniów wspaniałą okazją do poznania zasad samorządności i demokracji.

Samorząd robi wiosnę

W środę 10 kwietnia odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich szkół podstawowych, w którym wzięły udział trzy uczennice z naszego SU: Marianna Bieda, Zofia Komar i Małgorzata Wąsowicz. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa i przebiegało pod hasłem „SAMORZĄD ROBI WIOSNĘ”.  Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami i pomysłami, uczestnicy mogli zapoznać się z akcjami przeprowadzonymi w różnych szkołach. Uczniowie wzięli ponadto udział w warsztatach Sprawczy samorząd uczniowski – od pomysłu do działania, czyli jak tworzyć, inicjować, działać, współpracować. Z kolei opiekunowie zostali zaproszenia do dyskusji dotyczącej wspierania uczniów
w ich inicjatywach oraz potrzeb szkolnych samorządów. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

6 października 2023 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego – wydarzenie, które zapisze się w historii naszej szkoły. Tym razem głosowanie w formie oddania poufnego głosu do skrzyni miało miejsce po raz pierwszy, angażując uczniów klas 6-8 w demokratyczny proces wyborczy.

Atmosfera podczas wyborów była pełna entuzjazmu, a uczniowie aktywnie wybierali swoich przedstawicieli spośród kandydatów, którzy zgłosili swoje kandydatury. To ważny krok w kierunku rozwijania świadomości demokratycznej i odpowiedzialności wśród naszej młodzieży.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w proces wyborczy. Wasza aktywność i zainteresowanie sprawami szkolnymi są niezwykle cenne. Wybory do Samorządu Uczniowskiego to nie tylko wyłonienie reprezentacji uczniowskiej, ale także okazja do kształtowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za szkolne sprawy.

Gratulujemy wybranym przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego i życzymy im pełnych sukcesów w realizacji swoich pomysłów.