Nauczyciele

Grono pedagogiczne

edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Banasik
Jadwiga Biela
Renata Dyduch
Paulina Grochal
Alicja Fejklowicz
Izabela Hareńczyk
Ewa Lasota
Małgorzata Limanówka
Monika Łęczycka-Małek
Małgorzata Piątek
Ewa Podgórska
Aneta Ptak
Małgorzata Stochel
Dorota Suder
Jolanta Zawłodzka

język polski

Anna Chachlowska
Robert Kaczmarczyk
Bożena Kowalik
Adriana Łukaszyk
Anna Patulska
Jolanta Puka

matematyka i informatyka

Małgorzata Iranowska
Katarzyna Moroń
Ewa Sindut
Helena Smoleń

przedmioty artystyczne

muzyka
Piotr Węglarz
plastyka
Beata Stachura-Augustyńska

języki obce

język angielski
Anna Chachlowska
Paula Gorgoń-Fultyn
Zuzanna Lipner
Dagmara Michońska
Aneta Stefiuk
Wojciech Wróblewski
język hiszpański
Justyna Domagalska
język niemiecki
Ewa Sindut

przedmioty przyrodnicze

biologia
Jadwiga Biela
Marta Ślusarczyk
Renata Roszak
chemia
Aneta Piotrowska
fizyka
Anna Czuba-Chwajoł
geografia
Jadwiga Biela
Renata Roszak
przyroda
Aneta Piotrowska
Marta Ślusarczyk

historia i wiedza o społeczeństwie

historia
Mariusz Gałczyński
Łukasz Miłek
wos
Łukasz Miłek

wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

edb
Łukasz Oramus
wychowanie fizyczne
Witold Gawin
Tomasz Kałuża
Joanna Nowicka
Łukasz Oramus

religia

s. Agnieszka Szczygieł
s. Julitta Szydlak
ks. Artur Zdebski

etyka

Łukasz Miłek
Iwona Oramus
Aneta Ptak

wychowawcy świetlicy

Agnieszka Bąk
Justyna Domagalska
Karolina Elsner
Tomasz Kałuża
Monika Kwiek
Maria Madej
Edyta Roner
Monika Sadowska
Barbara Siestrzewitowska
Dorota Smolnik
Marzena Szwachta
Anna Urbanik
Małgorzata Wójcik

kadra psychologiczno-pedagogiczna

Anna Adamska
Beata Firlińska
Aneta Judziało
Michalina Kołakowska
Justyna Kowalczewska
Małgorzata Nowak
Renata Roszak
Patrycja Skowronek
Artur Snakowski
Ewelina Śliwa
Wojciech Wziątek

.

biblioteka

Jolanta Hakiel
Katarzyna Tomczykiewicz