Projekty

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły biorą udział w różnych projektach edukacyjnych.

Uczniowie klas 4. i 5. w ramach projektu FUTURE4ME poznają kulturę i tradycje Wielkiej Brytanii na dodatkowych zajęciach.

Szkoła otrzymała środki z programu Laboratoria Przyszłości.