Wybory do Samorządu Uczniowskiego

6 października 2023 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego – wydarzenie, które zapisze się w historii naszej szkoły. Tym razem głosowanie w formie oddania poufnego głosu do skrzyni miało miejsce po raz pierwszy, angażując uczniów klas 6-8 w demokratyczny proces wyborczy.

Atmosfera podczas wyborów była pełna entuzjazmu, a uczniowie aktywnie wybierali swoich przedstawicieli spośród kandydatów, którzy zgłosili swoje kandydatury. To ważny krok w kierunku rozwijania świadomości demokratycznej i odpowiedzialności wśród naszej młodzieży.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w proces wyborczy. Wasza aktywność i zainteresowanie sprawami szkolnymi są niezwykle cenne. Wybory do Samorządu Uczniowskiego to nie tylko wyłonienie reprezentacji uczniowskiej, ale także okazja do kształtowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za szkolne sprawy.

Gratulujemy wybranym przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego i życzymy im pełnych sukcesów w realizacji swoich pomysłów.