Stołówka

Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i wydawanie posiłków:

Nazwa : Stołówka Fantazja

firma: Trusted Service, Kraków, ul. Doktora Judyma 10

NIP: 679-213-30-32, REGON: 351248024

email: biuro@f97.pl telefon: 797 210 210

Oferta

Szanowni Państwo w ramach powadzonej wyłącznie w Szkole działalności gastronomicznej, polegającej na  „żywieniu zbiorowym zamkniętym” dzieci i młodzieży

Oferujemy abonamentowe posiłki obiadowe

smaczne, urozmaicone i odpowiednio zbilansowane przygotowane specjalnie dla grupy żywionych uczniów Szkoły  (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i zaleceniami IZŻ)

– „pełne” (zupa + II danie + kompot) w cenie „abonamentowej” 15 zł

– „jednodaniowe” (sama zupa)  w cenie „abonamentowej”  5 zł

(ceny abonamentowe obowiązują tylko przy terminowym dokonywaniu płatności,

podstawowe ceny posiłków abonamentowych : pełny obiad 18zł / zupa 6zł)

Świeże i gorące posiłki wydajemy codziennie, o stałej porze – w tradycyjny sposób

Dla Państwa wygody  w ramach umowy zapewniamy :

  • przekazywanie drogą mailową bieżących informacji typu :

aktualny jadłospis, wysokość opłat w danym miesiącu,

  • możliwość odwołania zamówionego posiłku abonamentowego

nawet w dniu nieobecności do godziny 8:00 (wyłącznie SMS),

  • możliwość zamówienia abonamentu i rezygnacji z zamówienia

w dowolnym momencie (tylko z 1 dniowym wyprzedzeniem)

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, wieloletnie doświadczenie w branży, rygorystyczne przestrzeganie zasad sanitarnych i profesjonalny personel

to gwarancja bezpieczeństwa żywieniowego Państwa dzieci.

Zamawianie obiadów

możliwe jest poprzez wypełnienie i dostarczenie podpisanego zlecenia (najpóźniej 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęciem realizacji zamówienia). Zamówienie należy przesłać mailem (skan lub zdjęcie zlecenia) na adres: Fantazja@f97.pl

Odwoływanie obiadu

możliwe jest najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności, poprzez wiadomość  SMS wysłaną  wyłącznie na numer: 797 210 200 (w treści: nr szkoły, imię nazwisko dziecka, data lub okres nieobecności).

Dane do przelewu

nazwa odbiorcy : „Fantazja”
konto (mBank) : 74 1140 2004 0000 3702 7480 7739
tytuł przelewu musi zawierać : nr szkoły, nazwisko i imię (dziecka), rodzaj posiłku (obiad lub zupa)

termin płatności (warunek korzystania z ceny abonamentowej):  do 10 dnia miesiąca
Płatności można dokonać wyłącznie poprzez przelew lub wpłatę na ww. rachunek.

Dokumenty do pobrania:

formularz zamówienia: Zlecenie (umowa) – Fantazja.pdf

regulamin z pełnym cennikiem: Ogólne Warunki Umowy – Fantazja.pdf

oferta i informacje podstawowe: Oferta obiady Sp97 – Fantazja.pdf