Biblioteka

Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji  i obsługi.  Szkoła posiada również oddział przy ulicy Armii Kraków 76, gdzie również znajduje się biblioteka do której uczęszczają uczniowie klas młodszych.

Biblioteka  posiada ponad 16 tysięcy książek z literatury dziecięcej, młodzieżowej, księgozbiór popularnonaukowy oraz zbiór czasopism dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór główny biblioteki został  skomputeryzowany. Bibliotekarze w pracy codziennej korzystają z  programu E-biblio, który jest modułem Librus Synergia. Nie tylko  ułatwia on  pracę ale pozwala na zarezerwowanie przez ucznia interesującej publikacji.

Biblioteka pragnie inspirować uczniów do rozwijania swoich zainteresowań oraz preferencji czytelniczych, dlatego też bibliotekarze organizują liczne konkursy szkolne. Ponad to biblioteka współpracuje z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, świetlicą oraz samorządem szkolnym.

Rozwój biblioteki i efektywne jej funkcjonowanie w dużej mierze zależy od życzliwości i wsparcia rodziców. W tym miejscu pragniemy podziękować rodzicom uczniów oraz Radzie Rodziców za wszelkie dowody życzliwości   w postaci darów książkowych oraz nagród na konkursy, które zostały ufundowane ze środków Rady Rodziców.

Zapraszamy do biblioteki.

Jolanta Hakiel, Katarzyna Tomczykiewicz- bibliotekarze


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

 ul. Doktora Judyma 10:

Poniedziałek: 7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00

środa: 8:00 – 14:00

czwartek: 7:00 – 15:00

piątek: 8:00 – 15:00

 ul. Armii Kraków 76:

środa: 8:00  – 11:00

Podręczniki szkolne

Procedura w przypadku zniszczenia, zagubienia podręcznika

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, Rodzic jest zobowiązany odkupić go lub wpłacić jego równowartość na konto szkoły, podając w tytule: zwrot za podręcznik, tytuł podręcznika, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Nr konta na który należy dokonywać wpłaty: 91 1020 2892 0000 5202 0590 6989

W sytuacji zgubienia lub zniszczenia zeszytu ćwiczeń Szkoła nie zapewnia kolejnego egzemplarza. Rodzic kupuje egzemplarz we własnym zakresie.