Samorząd robi wiosnę

W środę 10 kwietnia odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich szkół podstawowych, w którym wzięły udział trzy uczennice z naszego SU: Marianna Bieda, Zofia Komar i Małgorzata Wąsowicz. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa i przebiegało pod hasłem „SAMORZĄD ROBI WIOSNĘ”.  Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami i pomysłami, uczestnicy mogli zapoznać się z akcjami przeprowadzonymi w różnych szkołach. Uczniowie wzięli ponadto udział w warsztatach Sprawczy samorząd uczniowski – od pomysłu do działania, czyli jak tworzyć, inicjować, działać, współpracować. Z kolei opiekunowie zostali zaproszenia do dyskusji dotyczącej wspierania uczniów
w ich inicjatywach oraz potrzeb szkolnych samorządów.