Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

W roku 1791 Sejm Wielki przyjął Konstytucję, dążąc do gruntownej reformy państwa. Podczas patriotycznego apelu uczniowie naszej szkoły zgłębili jej treść oraz inne dokumenty ustrojowe Polski. Wiersze Szymborskiej, Gałczyńskiego, Grechuty recytowane przez uczniów klasy 8 tj. Mariannę Biedę, Piotra Lenartowicza i Szymona Wolskiego, oraz wyjątkowe wykonanie przez Przemysława Widłaka, ucznia klasy 8b, utworów Chopina, Hellera i Mozarta, wprowadziły wszystkich
w atmosferę refleksji nad naszą narodową historią.