Świetlica

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
Janusz Korczak

Witajcie w naszej świetlicy – miejscu spotkań dzieci z klas młodszych. Jako integralna część szkoły jesteśmy przyjaznym środowiskiem, w którym, jako wychowawcy, staramy się wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych podopiecznych i towarzyszyć im w odkrywaniu i rozumieniu świata. Podejmujemy działania mające na celu wszechstronny rozwój, tworzymy przestrzeń, w której każdy może poczuć się swobodnie i bezpiecznie, uczyć się i bawić w atmosferze szacunku i zrozumienia. Pragniemy inspirować dzieci do twórczej pracy, która wyzwoli w nich spontaniczną radość, bo…

W naszej świetlicy każdy znajdzie coś dla siebie. Każdego tygodnia proponujemy:

 • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)
 • zajęcia integracyjne (gry i zabawy)
 • zajęcia relaksacyjne
 • zajęcia ruchowe (w sali i na świeżym powietrzu)
 • zajęcia umysłowe (konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy)
 • odrabianie pracy domowej
 • głośne czytanie
 • gry edukacyjne i planszowe
 • zajęcia wynikające z tygodniowego harmonogramu pracy świetlicy szkolnej

Realizujemy zadania opiekuńcze i wychowawcze, do których należy m.in.:

 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 • integracja ze środowiskiem szkolnym
 • umożliwianie nawiązywania pozytywnych relacji społecznych
 • wspieranie w nauce i rozwijaniu zainteresowań
 • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
 • podejmowanie działań profilaktycznych
 • kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw
 • organizowanie różnorodnych aktywności
1 2 3

Dobrowolne wpłaty na potrzeby świetlicy szkolnej można dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

91 1020 2892 0000 5202 0590 6989   Bank PKO BP

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, śledzenia bieżących wydarzeń oraz podziwiania galerii prac uczniów 🙂