Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Home O szkole Kadra psychologiczno-pedagogiczna Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Co roku, dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Nie zapomnieliśmy o tym ważnym dniu i o edukacji prozdrowotnej w tym zakresie. W tym dniu kadra psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielać doraźnego wsparcia w formie indywidualnych konsultacji, a także zachęcać do pogłębiania wiedzy na temat depresji, wskazując różne źródła informacji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce – 4 miliony.

Depresja może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wyniki w nauce, popularność czy liczbę znajomych w realu i świecie wirtualnym. Gorszy dzień może zdarzyć się każdemu, jednak jeśli ich coraz więcej może to być objaw choroby, który wymaga pomocy specjalisty. Bądźmy czujni, reagujmy, nie dajmy się chorobie!

Chcesz pomóc bliskiemu w depresji? Obejrzyj pięć prostych sposobów  http://sposobynadepresje.pl/ oraz udostępnij go swoim bliskim i znajomym.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zapoznaj się z poradnikiem „Nastoletnia depresja – poradnik dla młodzieży” Okladka Mlodziez.indd (forumprzeciwdepresji.pl) który opracowany został w ramach „forum dla depresji”.

Polecamy materiały informacyjne zamieszczane na stronach internetowych kampanii społecznych oraz instytucji prowadzących poradnictwo w obszarze depresji tj.:

forumprzecidepresji.pl

sposobynadepresje.pl

wyleczdepresje.pl

twarzedepresji.pl

stopdepresji.pl

zobaczjestem.pl

zobaczznikam.pl

Pamiętaj!

DEPRESJA to CHOROBA, którą się leczy, a nie pozostawia samą sobie. Nie lekceważ objawów jeśli u Ciebie występują. Powiedz o nich rodzinie, przyjacielowi, wychowawcy. Zgłoś się do psychologa lub pedagoga szkolnego. Na pewno znajdzie się ktoś kto Ci pomoże.

Nie jesteś sam!

Depresja jest ślepa. Nie nawiązuje kontaktu, nie dostrzega możliwości pomocy.

“Weź się w garść”, mówią bliscy.

To tak, jakby człowiekowi bez nóg powiedzieć “pobiegaj sobie”.


~Barbara Pietkiewicz

Psycholog/pedagog szkolny zapraszają do kontaktu

Uczniów:

 • doświadczających niepowodzeń edukacyjnych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
 • szczególnie uzdolnionych;
 • z niepełnosprawnościami;
 • przewlekle chorych;
 • z trudnościami komunikacyjnymi i językowymi;
 • doświadczających trudnych emocji, problemów w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, mających obniżony nastrój, lęki, niskie poczucie własnej wartości;
 • prezentujących zachowania buntownicze;
 • doświadczających przemocy, agresji;
 • mających trudne warunki bytowe;
 • znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub posttraumatycznej;
 • innych narodowości;
 • chcących porozmawiać na każdy temat.

Rodziców:

 • chcących otrzymać poradę na temat wychowywania dziecka;
 • chcących uzyskać wskazówki dotyczące codziennej pracy z dzieckiem o określonych trudnościach;
 • potrzebujących konkretnej wiedzy na temat określonego wieku rozwojowego;
 • zainteresowanych poznaniem możliwych form kształcenia;
 • pragnących uzyskać informacje na temat instytucji pomocy dziecku i rodzinie;
 • w każdej sytuacji związanej z dobrem dziecka.

Kadra psychologiczno-pedagogiczna współpracuje z:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Krakowie;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Filia nr 3;
 • Sądem Rodzinnym Kraków – Podgórze;
 • VI Komisariatem Policji – Wydział Prewencji;
 • Strażą Miejską;
 • innymi instytucjami pomocowymi – w razie potrzeby.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.