Zadania logopedy w Szkole Podstawowej nr 97 w Krakowie mają na celu:

 •  Przeprowadzenie badań przesiewowych oraz wstępną kwalifikację dzieci na terapię logopedyczną.
 • Organizowanie pomocy logopedycznej.
 • Prowadzenie zajęć logopedycznej w małych zespołach (maksymalnie 4-osobowych) i terapii logopedycznej. 
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

 • Terapię wad wymowy (ćwiczenia  narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, wywołanie zaburzonych głosek, utrwalanie ich prawidłowej wymowy w wyrazach, frazach, zdaniach, opowiadaniach, aż do mowy spontanicznej).
 • Trening słuchowy.
 • Usprawnianie małej motoryki, tzw. terapia ręki (ćwiczenia grafomotoryczne, praca
   z modeliną itp.)
 • Wspieranie rozwoju mowy, poszerzanie słownictwa, ćwiczenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi.

Zasady pracy na zajęciach logopedycznych:

 • Opieką logopedyczną objęte są dzieci, które zostały zakwalifikowane przez logopedę na podstawie badań przesiewowych lub posiadają opinie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której zaleca się zajęcia/terapię logopedyczną.
 • Zajęcia logopedyczne odbywają się głównie w dwuosobowych grupach w gabinecie logopedy. Dzieci dobierane są pod kątem podobieństwa zaburzenia  mowy. W szczególnych przypadkach zajęcia odbywają się indywidualnie.
 • Zajęcia w gabinecie logopedycznym odbywają się raz w tygodniu.
 • W zajęciach biorą udział dzieci bez objawów zakażeń górnych dróg oddechowych.
 • Rodzice/opiekunowie wyposażają dziecko w zeszyt w kratkę, w którym zamieszczane są wskazówki i materiały do utrwalania w domu.
 • Zeszyt powinien być przynoszony w dzień, w którym dziecko ma zajęcia.
 • Rodzic/opiekun współuczestniczy w terapii logopedycznej dziecka poprzez systematyczne utrwalanie umiejętności dziecka w domu w oparciu o ćwiczenia z zeszytu.
 • Logopeda poinformuje  rodziców/opiekunów o dostrzeżonych podczas badań lub w trakcie terapii nieprawidłowościach budowy czy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, problemach laryngologicznych, audiologicznych oraz innych mających wpływ na proces terapii i poprosi rodzica/opiekuna o konsultacje ze specjalistami.
 • Logopeda jest dostępny dla rodziców podczas swoich godzin pracy (kontakt poprzez dziennik Librus).

Dodatkowe  informacje w związku z pandemią  Covid 19

 • Logopeda pracuje z dzieckiem z zachowaniem reżimu sanitarnego:
 • Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej nie jest możliwe prowadzenie jej w maseczce.
 • Między dzieckiem a logopedą jest przegroda z pleksi.
 •  Pomoce logopedyczne, używane w trakcie terapii, jak i powierzchnie w gabinecie są dezynfekowane  lub po zakończeniu poszczególnych zajęć  przekazywane  do kwarantanny.
 • Po wizycie każdego ucznia  gabinet logopedyczny jest wietrzony.
 • Z powodu zaostrzonego reżimu sanitarnego możliwe jest, że w zajęciach  logopedycznych dzieci  będą brały udział rotacyjnie, raz na dwa tygodnie.